Priprema površine za epoksidno ljepilo

Preduvjet uspješnog spajanja – priprema površine za epoksidno ljepilo Svako rukovanje eposkidnim materijalima treba se izvesti u suhim uvjetima s temperaturama površina koja se lijepe i zraka višim od 10º C a nižim od … Nastavi čitati Priprema površine za epoksidno ljepilo