Vitremela

ZAŠTITA OD KISELINA I OGREBOTINA

Opis

Vrhunski zaštitni premaz koji štiti površine vapnenaca i mramora od ogrebotina i kiselina. Izuzetne tvrdoće kojom se površina štiti od ogrebotina (9 prema testiranju ISO15184; npr. dijamant ima 10 po Mohsovoj skali). Potpuno štiti od limunske kiseline, ulja i drugih sličnih tekućina u domaćinstvu. Otporan na toplinu i otvoreni plamen do 260 stupnjeva C. Emisija VOC (volatile organic compounds) hlapljivih organskih spojeva = 0.

ZA SADA NIJE NABAVLJIVO NA EU TRŽIŠTU !