Disk za rezanje kamena, mramora i granita

Alati i strojevi – disk za rezanje kamena, mramora i granita

Rezanje različitih materijala ovisi o vrsti, tvrdoći i debljini tih materijala. Za ručne alate potreban je disk za rezanje kamena, mramora i granita, promjera 115, 125 ili 230 mm. Hlađenje se postiže zrakom, tj. odmicanjem alata od materijala nekoliko sekundi; tzv. suho rezanje. Prvi na slici je profesionalni disk za suho rezanje granita. Kontinuirani rezni profil osigurava brzo i čisto rezanje i u najtvrđim materijalima, te precizan rez, a umanjuje mogućnost oštećenja diska u radu. Proizvođač: “SORMA” Italija. Promjeri 125 i 230 mm.

Disk za rezanje kamena, mramora i granita

1) DF FL za granit 2) SEDS za mramor 3) EDL special za mramor

Drugi na slici je disk za suho rezanje mramora. Velika koncetracija galvaniziranog dijamanta osigurava brzi rad i u najtvrđim vrstama mramora. Rezni profil je segmentiran, a međuprostori smanjuju grijanje diska i pomažu odstranjivanju prašine u radu. Proizvođač: “SORMA” Italija. Promjeri 125 i 230 mm.

Treći na slici je disk za suho rezanje i brušenje  mramora sa gusto bočno nanesenim dijamantom. Velika koncetracija galvaniziranog dijamanta eliminira pregrijavanje, a osigurava brzo rezanje, dublji rez i brušenje i u najtvrđim vrstama mramora. Posebno galvanizirano vezivo garantira dugi vijek ovih diskova. Proizvođač: “SORMA” Italija. Promjeri 125 i 230 mm.

Disk za rezanje kamena, mramora i granita

Diskovi za mokro rezanje na stacionarnim strojevima

Diskovi za mokro rezanje upotrebljavaju se na stacionarnim strojevima kao što su mosne i konzolne pile. Prostori između segmenata omogućavaju dobro hlađenje i lako odstranjivanje prašine u radu. Promjer diskova od 350 do 2300 mm. Podjela prema vrsti materijala koji se obrađuje: mramor ili granit. Izvedba bešumno ili standard. Hlađenje se postiže kontinuiranim dotokom vode na mjesto kontakta diska i materijala, čime se osim hlađenja reznog alata odstranjuje i višak materijala nakon rezanja.

Dijamantni segmenti su djelovi diska za rezanje izloženi trošenju. Repariranje diskova može se izvesti zamjenom istrošenih reznih segmenata novim. Za različite promjere diskova i razne vrste i tvrdoće materijala predviđene su različite dimenzije i ukupan broj segmenata po jednom disku.

Više informacija o diskovima za rezanje …


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...