Kategorija: Restauracija kamena

Kamene podne ploče starinski obrađene

Kamene podne ploče starinski obrađene

Anticirane kamene podne ploče starinski obrađene Kamene podne ploče starinski obrađene pojavljuju se u radu na restauraciji spomenika kulture. Kamen koji se ugrađuje na takve lokalitete mora svojim izgledom biti identičan postojećem, originalno postavljenom....

Kameni okviri prozora i vrata

Restauracija kamena oštećenog nadvratnika

Domaldova ulica u Splitu: restauracija kamena oštećenog nadvratnika Restauracija kamena oštećenog nadvratnika izvršena je u nekoliko faza. Prva faza je demontaža nadvratnika i transport do radionice. Ovaj važan korak provode monteri specijalisti i poznavatelji...