Materijali

Prirodni kamen se može podijeliti u dvije skupine: granite i mramore. Graniti obuhvaćaju silikatne stijene, eruptivne i metamorfne, a mramori sve karbonantne stijene: sedimentne (vapnenci i dolomiti) i metamorfne. Komercijalna podjela prirodnog kamena služi u praktične svrhe svakodnevnog rada i poslovanja.

Prikazujemo 1–36 od 73 rezultata