Alkasin

Kategorija:

Opis

Vapnenac koji se vadio na lokaciji Radošić, kod Sinja, Hrvatska. Zadnje količine tog materijala su još uvjek dostupne u našoj ponudi.