Injektiranje pukotina u kamenu, mramoru i betonu

Megapoxy sustav za injektiranje pukotina u kamenu, mramoru i betonu

Megapoxy sustav injektiranja pukotina sastoji se od dvokomponentne epoksidne vrlo rijetke smole, injektirajućih balona s ventilima za ispuštanje zraka te ručne pumpe za injektiranje smole. Sustav ima sve što je potrebno za efikasno injektiranje pukotina u kamenu, mramoru i betonu gdje je potrebna trajna i jaka reparacija pukotina. Pogodan je za primjenu na terenu, u kamenolomu, radionici ili skladištu. Tim sustavom epoksi smole Megapoxy H ili Megapoxy HX duboko kapilarno penetriraju u pukotine sve do 0,1 mm širine i ostvaruju trajnu i snažnu vezu oštećenoga betona ili kamena.

Injektiranje pukotina u kamenu, mramoru i betonu

Cijela površina mora biti očišćena od prethodnih premaza, ljepila, ostataka cijeđenja, eflorscencije itd. brušenjem, struganjem, visokotlačnim pranjem ili pjeskarenjem. Površina mora biti čista od bilo kakve nečistoće, ulja ili masnoće. Provjeriti je li površina potpuno suha prije početka primjene. Potreban pribor:

Popravak pukotina u betonu

Prozirni injektirajući baloni: Injektirajući balon ima prozirnu bazu koja omogućava vizualno praćenje protoka smole tijekom injektiranja te olakšava točno pozicioniranje balona iznad pukotine i pravilno lijepljenje balona da ne dođe do blokiranja izlaza.

Crijevo od Lateksa: Pod pritiskom, tijekom injektiranja balon se nadme do cca. 20 mm promjera omogućavajući lagani pritisak injektiranja do cca. 20 psi.

Slavina: Osigurava zabrtvljeni spoj s pištoljem za injektiranje, sigurno zatvaranje injektirajućeg balona od lateksa nakon nadimanja te naknadno otvaranje radi ozračivanja tijekom procesa injektiranja smole.

Injektirajući pištolj: Za injektiranje smole u injektirajući balon koristimo modificirani pištolj za podmazivanje. Spojnica pištolja je prilagođena spoju slavine osiguravajući zabrtvljeni spoj tijekom injektiranja. Gumeni čep spremnika, nakon uljevanja zamješane smole, vraća se na pištolj i osigurava ne izljevanje smole. Ovako koncipirani pištolj jednostavan je za čišćenje razrjeđivačem nakon upotrebe.

Injektirajući pištolji se prodaju po komadu, injektirajući baloni u pakiranjima od 20 komada. Megapoxy H i Megapoxy HX smola dostupna je u setovima od 4 litre. Pribor čistiti s Megapoxy razrjeđivačem.


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...