Norme za prirodni kamen

Ovi dokumenti – norme za prirodni kamen – određuju zahtjeve za neobrađene blokove prirodnog kamena, sirove ploče i proizvode dimenzioniranog obrađenog kamena. Ne odnose se na umjetno aglomerirane kamene materijale, agregate niti vezni materijal za obloge.

HRN EN 1467:2012 Aktivan
Prirodni kamen — Sirovi blokovi — Zahtjevi (EN 1467:2012)
Natural stone — Rough blocks — Requirements (EN 1467:2012)
HRN EN 1468:2012 Aktivan
Prirodni kamen — Sirove ploče — Zahtjevi (EN 1468:2012)
Natural stone — Rough slabs — Requirements (EN 1468:2012)
HRN EN 12059:2012 Aktivan
Proizvodi od prirodnog kamena — Dimenzionirani obrađeni kamen — Zahtjevi (EN 12059:2008+A1:2011)
Natural stone products — Dimensional stone work — Requirements (EN 12059:2008+A1:2011)
HRN EN 12326-1:2014 Aktivan
Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova — 1. dio: Specifikacija proizvoda (EN 12326-1:2014)
Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding — Part 1: Specifications for slate and carbonate slate (EN 12326-1:2014)
HRN EN 12326-2:2011 Aktivan
Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova — 2. dio: Metode ispitivanja škriljevca i škriljevca sa sadržajem karbonata (EN 12326-2:2011)
Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding — Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate (EN 12326-2:2011)
HRN EN 12440:2017 Aktivan
Prirodni kamen — Kriteriji za utvrđivanje nazivlja (EN 12440:2017)
Natural stone — Denomination criteria (EN 12440:2017)
HRN EN 12670:2003 Aktivan
Prirodni kamen — Nazivlje (EN 12670:2001)
Natural stone — Terminology (EN 12670:2001)

Izvor: Hrvatski zavod za norme – neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
– čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša
– povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa
– promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga
– osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije
– poboljšanja proizvodne učinkovitost
– ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini


Može Vam se svidjeti ...