ADM Frezer mramor

Kategorija:

Opis

ADM Frezer mramor je dijamantni frezer za suho brušenje i kalibriranje kamena. Superiornu brzinu rada postiže zahvaljujući najnovijem sustavu vakuum zavarenog dijamanta. Trajnost i brzina rada ga razlikuju od klasičnog galvaniziranog alata.