Brač otok kamena

Jadranska perla – Brač otok kamena

Za Brač se kaže da je  otok kamena, sunca i mora. Svi naši otoci se naravno mogu pohvaliti izobiljem mora i sunca, ali nijedan kamenom kao Brač. Ime mu se prvi put spominje u 10. stoljeću. To je otok površine 394 kvadratnih kilometara i najveći je dalmatinski otok. Njegov najviši vrh Vidova gora s visinom od 778 metara najviši je otočni vrh svih jadranskih otoka. Brač otok kamena ima 22 naselja gdje živi nešto više od 14.000 stanovnika.

Brač je nastao nabiranjem gorja u razdoblju oligocen. Izgrađen je od vapnenca, kamena sedimentnog podrijetla, istaloženog u naslagama i slojevima. Stanovnici otoka su od pamtivijeka koristili kamen. Prvo kao materijal za izgradnju zidova od lomljenog kamena, takozvane gomile, koje svjedoče i danas o teškom ljudskom životu i radu. Nadalje se kamen koristio za nastambe – gradine, a iz njih nastaje praoblik mediteranske kamene nastambe, poznatiji pod imenom bunja.

Vađenje kamena se razvilo najviše u rimsko doba. Na lokaciji između mjesta Škrip i Splitska, u starim kamenolomima Plate, Rasohe i Zastražišća, dobijao se kamen za potrebe gradnje Salone i Dioklecijanove palače. Kameni blokovi su se odvajali od matične stijene postavljanjem drvenih klinova u iskopane žlijebove. Ti klinovi su zalijevani vodom, a kada bi nabubrili, postignutom prirodnom silom bi cijepali stijenu. Blokovi su na valjcima pomoću poluga i kolotura odvoženi na obradu, a zatim u luku Splitska za transport brodom. U antičkim bračkim radionicama su pronađeni ostaci mramora koji ne potječu s Brača, pa se može pretpostaviti da se na otoku razvio pravi centar obrade kamena.

Na litici u kamenolomu Rasohe isklesan je reljef mitskog heroja Herakla kao simbola ljudske tjelesne snage i čvrste volje. Rimski velikodostojnici su na Braču gradili “villae rusticae” tj. obiteljska gospodarstva, od kojih je nekoliko preostalo u obliku ostataka.

Od IX do XII stoljeća kad pada pod Neretljansku vlast Hrvata, na Braču se grade u kamenu predromaničke crkvice od kojih je 19 sačuvano do današnjih dana.

Projektiranje, izrada i ugradnja arhitektonskog kamena: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...