Klesarska obrada kamena

Uz strojnu obradu kamena (rezanje i oblikovanje) i dalje je prilično zastupljena klesarska obrada kamena ručnim alatima. I to površinska obrada vidljive plohe, najčešće fasadne ploče objekta ili okvira prozora i vrata. Obradu izvodi klesar udarcima alata u površinu kamene ploče, a izbor alata ovisi o željenom ishodu, odnosno izgledu koji se želi postići.

Česta obrada koju se može susresti je grubo, srednje ili fino klesano šiljkom. Nadalje se kamena površina može obrađivati zubačom, krunastim čekićem ili zupčastim dlijetom. Različiti alati donose različite teksture na površini. Vrstu obrade određuje projekt, odnosno troškovnik kamenoklesarskih radova. Prethodno se sve dogovara prema predloženim uzorcima na kojima se u realnoj veličini i materijalu nedvosmisleno može uočiti pojedina obrada.

Osim kamenih fasadnih ploča (npr. za ventilirane fasade) moguće je obraditi na isti način i okvire prozora i vrata. Najčešće je to obrada krunastim čekićem jedne ili dvije strane prema projektu.

Primjena ručnih alata za klesarsku obradu kamena je poželjna i u raznim drugim situacijama kao npr. na crkvenoj opremi (kameni oltari, amboni, svetohraništa).

Moguće su strojne imitacije ručnih postupaka, međutim tekstura koju postigne ruka klesara – majstora je jedinstvena za vizualni doživljaj, te svjedoči o njegovoj vještini kao i klesarske radionice u kojoj radi.

Najčešći materijali u kojima se radi su hrvatski vapnenci kao što je “PLANO” ili bijeli brački kamen s raznih lokacija otoka.

Kamenoklesarske radionice u izvođenju radova obrade kamena najviše postižu ako kombiniraju tradiciju i moderne tehnologije.

Savjetovanje, projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis

Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...