Kameni crkveni oltar i ambon

Opremanje interijera – kameni crkveni oltar i ambon

Dosadašnja suradnja s nekoliko župa na izradi potrebnih dijelova oltara, ambona, svetohraništa, svijećnjaka i krstionica donijela nam je vrijedno i bogato iskustvo. Stečeno znanje primjenjuje se prilikom obrade kamena u radionici a zatim i kod transporta i ugradnje u crkvenim interijerima. Sve zajedno zahtijeva najvještiji rad i pažnju. Za Župu Kraljice mučenika u mjestu Radun, Kaštel Stari, naručeni su kameni crkveni oltar i ambon, te svetohranište i svijećnjak. Izrada je projektom predviđena u kombinaciji dvaju materijala: “ALKASIN” je crvenkasto žućkasti vapnenac iz područja Radošić kod Sinja, a bijeli kamen vapnenac s otoka Brača. Reljefi su ručni rad, s motivima iz Novog zavjeta.

Kameni crkveni oltar i ambon

Oltar i tabernakul – svetohranište

U početnoj fazi razrađuje se izvedbeno rješenje u radioničke nacrte kako bi se moglo pristupiti izradi u klesarskoj radionici. Svi detalji su podjednako važni: izbor materijala i završna obrada, kao i mogućnost spajanja svih elemenata na licu mjesta. Preciznu ugradnju i pouzdanost spajanja omogućuje uporaba epoksidnog ljepila Megapoxy PM i Megapoxy 69, što olakšava monterima rad te doprinosi kvaliteti izvedbe. Spojevi su snažno zalijepljeni provjerenim tehnikama kojima se služimo već dvadesetak godina.

Kameni crkveni oltar i ambon

Ambon – stalak za misal

Motivi hrvatskog pletera kao i svi biblijski motivi su ručno izrađeni tradicionalnim klesarskim alatima na bijelom kamenu. Ostale površine od “ALKASINA” se poliraju do visokog sjaja. Takva kombinacija naših materijala i rada daje vrhunski vizualni rezultat i snažan dojam posjetiteljima.

Kameni crkveni oltar i ambon

Oltar s motivom hrvatskog pletera

Ljepota i autentičnost domaćeg kamena skladno se uklapa u crkveni interijer, postavljene podne ploče i stepenice, te svu drugu opremu i namještaj. Svi izrađeni kameni elementi su masivi spojeni u zadanu cjelinu. Moderne linije ovog projekta i tradicionalni motivi međusobno se upotpunjuju. Put od idejnog rješenja do završne faze ugradnje je uspješno okončan.

Kameni crkveni oltar i ambon

Krstionica


Foto galerija izvedenih radova: Crkveni oltari, amboni, svetohraništa, krstionice, svijećnjaci


Projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...

1 Response

  1. 26.11.2019.

    […] Kameni crkveni oltar i ambon […]