Izrada grobnice u klesarskoj radionici

Oblog i spomenik – izrada grobnice u klesarskoj radionici

Svi ljudi imaju uspomene na članove obitelji i prijatelje, voljene osobe koje više nisu žive. Jednom godišnje ili češće odlaze na groblje odnijeti cvijeće i urediti vječni dom pokojnika. U skladu s mogućnostima i željama brinu se da to mjesto dostojanstveno i skladno izgleda.  U tome pomažu klesari – stručnjaci za radove u kamenu, mramoru i granitu. Izrada grobnice u klesarskoj radionici počinje dogovorom oko izgleda grobnice i spomenika, odabirom materijala te izračunom cijene. Svojim iskustvom i savjetima renomirana klesarska radionica ponudit će dizajn i materijale koji se uklapaju u prirodni ambijent.

Izrada grobnice u klesarskoj radionici

Oblog i spomenik grobnice od crnog granita

Uz crne i crvene granite kao što su “IMPALA” i “AFRICAN RED”, mogu se naći u kombinaciji mramori kao “MURA”, “KRISTALINA” i “SIVEC” (Prilep – Makedonija), a isto tako i domaći vapnenci kao što je “SEGET”. Po odabiru materijala i dogovora o konačnom izgledu grobnice, pristupa se radioničkoj izradi pojedinih elemenata obloga i spomenika, na kojem se upisuje i tekst s imenima i godinama pokojnika. Uz to se mogu postaviti i fotografije koje se prethodno pripreme u fotokeramici.

Izrada grobnice u klesarskoj radionici

Kombinacija granita “IMPALA” i mramora “MURA”

Sve izrađene dijelove se potom prevozi do groblja i ugrađuje. Stručnost i iskustvo izvođača tu posebno dolazi do izražaja jer o tome ovisi kvaliteta čitavog posla. Pioniri smo metode ugradnje epoksidnim smolama, koje omogućuju preciznu ugradnju, fleksibilnost uslijed temperaturnih razlika (ljeto – zima), te stanje bez razlike u izgledu i nakon više od 15 godina od same ugradnje. Takav način ugradnje granita i mramora je već naširoko prihvaćen na našim prostorima. Više na: EPOKSIDNA LJEPILA ZA UGRADNJU.

Pri odabiru izvođača često se pažnja isključivo usmjerava na ponuđenu cijenu, a manje na reference, iskustvo i stručnost, te savjete koje ponuđač pruža pri planiranju i dogovaranju. Zato manja cijena u startu može često puta privući kupca, a da pomanjkanje iskustva izvođača i previdi u detaljima nakon nekoliko godina ipak dođu na naplatu.

Izrada grobnice u klesarskoj radionici

Oblog i spomenik od granita “AFRICAN RED”

Katalog grobnica u foto galeriji (klik na sliku):

Fotografije nadgrobnih spomenika

Projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...

2 komentara

  1. 23.10.2019.

    […] […]

  2. 27.10.2019.

    […] Izrada grobnice u klesarskoj radionici […]