Kameni okviri prozora i vrata

Ukras fasade – kameni okviri prozora i vrata

Kameni okviri prozora i vrata jedan su od arhitektonskih elemenata koje susrećemo i na starim kućama kao i na novim objektima. Razlikuju se samo po izvedbi koja može biti masivna ili kao oblog od dvije spojene kamene ploče. Masivi su kvadratnog ili profiliranog poprečnog presjeka. Glatko brušeni ili obrađeni ručnim klesarskim alatima kao što su bućarda i martelina. Često se tradicionalno nazivaju erte ili igle. Izvedba u formi obloga dvije ploče debljina 3 i 2 cm isto tako može biti glatko brušena ili ručno obrađena na martelinu ili bućardu. Uz rub kamenog okvira mora se izraditi traka zvana kurdelina koja ograničava doseg alata koji bi mogao oštetiti rub pri obradi.

Kameni okviri prozora i vrata

Masivni okviri prozora obrađeni na martelinu

Okviri se sastoje od vodoravnih i okomitih dijelova. Kod prozora donji vodoravni dio se naziva klupica a kod vrata prag. Gornji vodoravni dio se zove nadvoj ili nadvratnik. Masivni kameni okviri kvadratnog presjeka su najčešće dimenzija 16 x 16 cm, a mogu biti po zahtjevima projekta i drugačiji. Okomiti okviri vrata zbog svoje dužine mogu biti izvedeni iz dva pojedinačna komada po jednoj visini – okomici.

Kameni okviri prozora i vrata

Masivni okviri vrata obrađeni na martelinu

Ako želimo postići isti vizualni efekt za nešto manje novca, spajamo dvije ploče debljine 3 i 2 cm kao oblog betonske špale. Ploče se mogu prethodno radionički spajati u “L” oblog epoksidnim ljepilom.

Kameni okviri prozora i vrata

Oblog betonske špale kamenim pločama – spoj “L” oblika – presjek

Gornji vodoravni okvir – nadvoj – može biti ravan ili kod starijih objekata lučnog oblika. U slučaju lučnog nadvoja, luk se formira iz više dijelova, odnosno segmenata. U sredini luka može se ugraditi ukrasno obrađen zaglavni kamen.

Kameni okviri prozora i vrata

Masivni profilirani okviri prozora s lučnim nadvojem i zaglavnim kamenom

Projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...