Kategorija: Materijali, obrada i ugradnja

Komercijalna podjela prirodnog kamena

Komercijalna podjela prirodnog kamena

Graniti i mramori – komercijalna podjela prirodnog kamena Prirodni kamen se može podijeliti u dvije skupine: granite i mramore. Graniti obuhvaćaju silikatne stijene, eruptivne i metamorfne, a mramori sve karbonantne stijene: sedimentne (vapnenci i...