Kategorija: Materijali, obrada i ugradnja

Norme za prirodni kamen

Norme za prirodni kamen

Ovi dokumenti – norme za prirodni kamen – određuju zahtjeve za neobrađene blokove prirodnog kamena, sirove ploče i proizvode dimenzioniranog obrađenog kamena. Ne odnose se na umjetno aglomerirane kamene materijale, agregate niti vezni materijal...

Kamenoklesarska obrada kamena

Kamenoklesarska obrada kamena

Ručna i strojna kamenoklesarska obrada kamena Kamenoklesarska obrada kamena izvodi se tradicionalnim ručnim alatima kao i modernim strojevima. Osim piljenja čime se formira kamen na projektirane dimenzije, obrađuje se vidljiva površina koja služi vizualnim...

Brač otok kamena

Brač otok kamena

Jadranska perla – Brač otok kamena Za Brač se kaže da je  otok kamena, sunca i mora. Svi naši otoci se naravno mogu pohvaliti izobiljem mora i sunca, ali nijedan kamenom kao Brač. Ime...

Komercijalna podjela prirodnog kamena

Komercijalna podjela prirodnog kamena

Graniti i mramori – komercijalna podjela prirodnog kamena Prirodni kamen se može podijeliti u dvije skupine: granite i mramore. Graniti obuhvaćaju silikatne stijene, eruptivne i metamorfne, a mramori sve karbonantne stijene: sedimentne (vapnenci i...

Urednikov izbor