Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila u Dugopolju

Dugopolje: uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila u Dugopolju uz hortikulturalne radove obuhvaća i sve kamenoklesarske radove na izradi kamenih pozicija u radionici i ugradnji na objektu. Redom su to obloge zidova, podne ploče, gazišta i čela stepenica, ogradni stupovi – piloni, poklopnice, te postolja rasvjetnih stupova.

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Kao materijal korišten je kamen vapnenac “SEGET” koji je pogodan za niske temperature tog kraja. Zbog svoje strukture je otporan na smrzavanje i led. Lokacija kamenoloma za vađenje navedenog materijala je Seget kod Trogira. Položene podne ploče su zrnate površinske obrade (strojno štokane) čime je osigurana protukliznost nagaznih ploha pri kišnim vremenskim uvjetima. Isto je učinjeno kod svih rampi za invalide kao i na gazištima stepenica.

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Detalj ograde

Kameni piloni (stupovi na latinskom jeziku) ogradnih zidova su masivi obrađeni klesarskim čekićem bućardom. Izvodi se isključivo ručnim radom pri kojem kamena površina poprima karakterističnu zrnatu teksturu, a zbog ritma udaraca čovjeka uvijek je originalnog i jedinstvenog izgleda. Poklopnice zidova i ograde su brušene obrade i masivne izvedbe.

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Masivne kamene stepenice

Stepenice su obložene masivnim kamenim gazištima zrnate površine, brušenih profiliranih rubova, te glatkih čela. Položene su na kosoj betonskoj rampi, pa oblik bočnih čela prati liniju kosine. Obloga zida je izvedena kamenim pločama također zrnate obrade.

Uređenje okoliša crkve svetog Mihovila

Postolje rasvjetnih stupova

Zanimljiv detalj je svakako projektno rješenje postolja rasvjetnih metalnih stupova, kao dva masivna kamena polukružna segmenta koja zajedno čine vizualnu cjelinu. Površinska obrada kamena je bućarda, već spomenuti klesarski čekić i ručni rad.

Sama crkva svetog Mihovila je završena 1938. godine i svojim monumentalnim izgledom privlači promatrače sa svih strana pa je trebalo urediti i njen okoliš kako bi se uskladila u širem prostoru. Sveti Mihovil je zaštitnik općine Dugopolje, te se svake godine 29. rujna svečano obilježava vjerskim, društvenim i sportskim manifestacijama.

Projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...

1 Response

  1. 30.08.2016.

    […] Donje poklopnice su obično brušene obrade i manje debljine od gornje, koja osim u glatkoj obradi može biti i ozrnjena. Isto kao i stupići: glatko brušeni ili obrađeni na bućardu – klesarskim ručnim alatom. Dobar primjer ovakve ograde je na splitskom Marjanu, ako se stepenicama penjete sa Rive na Prvu vidilicu ili u Dugopolju kod crkve sv. Mihovila. […]