Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Otok Šolta: uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici obavljeno je u nekoliko radnih faza: stara riva, nova riva i lukobran. Pojam stare rive odnosi se na betonski dio ispred dvorca Martinis – Marchi. Nova riva je nastavak na staru prema zapadu, a završava lukobranom. Na betonsku podlogu ugrađeni su masivni kameni rubnjaci, ispod njih vertikalni oblog zida, a prema dvorcu podne ploče. Dio rubnjaka ima radionički ugrađene alke za privez brodica koje su učvršćene epoksidnim ljepilom za kamen. Detaljnije o tehnici lijepljenja epoksidom na: TEHNIKA LIJEPLJENJA EPOKSIDOM.

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Zidovi šetnice obloženi su kamenim pločama i drvom te služe kao sjedišta za klupe. Široke stepenice koje vode prema glavnom ulazu u dvorac su također obložene u kamen, kao i njihovi zidovi. Na vrhu se završavaju masivnim poklopnicama. Sve je u brušenoj obradi, osim nagaznih površina koje su obrađene štokanjem čime se postigla zrnata tekstura kamena, odnosno protukliznost pri kišnim uvjetima.

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Novi dio rive je nastavak na stari, s masivnim rubnjacima, vertikalnim oblogom zidova ispod njih, te oblogama klupa. Podne nagazne površine su ponovo obrađene protuklizno, tj. štokanjem se postigla zrnata tekstura kamena i osigurao normalan prohod ljudi i na kišnom vremenu. Sve kamene površine su premazane impregnacijom protiv upijanja vode i prljanja. Detaljnije o zaštitnim premazima i tehnici na: ZAŠTITA KAMENA OD VODE I PRLJANJA.

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Na kraju, za siguran vez brodica u lučici Maslinica na otoku Šolti podignut je betonski lukobran prema zapadu. Obložen je vertikalnim kamenim pločama a na vrhu masivnim poklopnicama brušene obrade. Podne ploče, rubnjaci i oblog zidova slijedi uspostavljeni ritam oblaganja stare i nove rive. Nakon dovršenog posla i stavljanja objekta u funkciju šetnice i privezišta, zaposleno je dodatno osoblje, osiguran gostima vez sa priključcima vode i struje, a malom ribarskom mjestu Maslinici dodatna atraktivna vizura privlačnog turističkog odredišta.

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici

Uređenje rive i lukobrana u Maslinici


Projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis


Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...

1 Response

  1. 14.11.2017.

    […] godine. Mogu se općenito podijeliti na radove na samom objektu, interijer i eksterijer, radove na staroj rivi i prilaznim stepenicama, te na novu rivu, lukobran i marinu za privez brodova. Sam dvorac je izgrađen u 18. stoljeću kad su Venecijanske vlasti dopustile gradnju utvrđene […]