Kamena fasada martelina

Ručna obrada klesarskim čekićem na martelinu.

Opis

Fasadna obloga bijelim bračkim kamenom. Ručna obrada klesarskim čekićem: martelina.