Kamena fasada špicano

Ručna obrada klesarskim čekićem na špicu.

Opis

Fasadna obloga bijelim bračkim kamenom. Ručna obrada klesarskim čekićem: špica.