Kamena fasada štokano

Strojna obrada valjcima za štokanje.

Opis

Fasadna obloga bijelim bračkim kamenom. Strojna obrada: valjci za štokanje.