Kamena fasada pjeskareno

Strojna obrada valjcima za pjeskarenje.

Opis

Fasadna obloga bijelim bračkim kamenom. Strojna obrada: valjci za pjeskarenje.